Молебен на начало учебного года 31.08.22
zip_IMG_8128
zip_IMG_8129
zip_IMG_8130
zip_IMG_8136
zip_IMG_8137
zip_IMG_8140
zip_IMG_8147
zip_IMG_8151
zip_IMG_8162
zip_IMG_8164
zip_IMG_8169
zip_IMG_8176
zip_IMG_8187
zip_IMG_8194
zip_IMG_8195
zip_IMG_8201
zip_IMG_8202
zip_IMG_8205
zip_IMG_8208
zip_IMG_8209
zip_IMG_8217
zip_IMG_8219
zip_IMG_8221
zip_IMG_8222
zip_IMG_8243
zip_IMG_8256